torsdag 8 december 2011

Utematte

Hur kan man mäta höjden på ett träd?

Använd er påhittighet och det ni vet om matematik för att tänka ut ett bra sätt att mäta höjden på ett träd. Ni ska inte klättra upp utan lösa det hela från marken.

Lycka till !!!

måndag 10 oktober 2011

Respons på - olika räknesätt

Ge respons till gruppen "olika räknesätt":
2 stars and a wish ;)

Respons på - Geometri

Ge respons till gruppen "Geometri":
2 stars and a wish ;)

Respons på - Statistik

Ge respons till gruppen "Statistik":
2 stars and a wish ;)

Respons på - Mäta

Ge respons till gruppen "Mäta":
2 stars and a wish ;)

Respons på - viktigt att veta som barn

Ge respons till gruppen "Viktigt att veta som barn":
2 stars and a wish ;)

Respons på - Viktigt att veta som vuxen

Ge respons till gruppen "Viktigt att veta som vuxen":
2 stars and a wish ;)

Respons på - Mattesaker att göra

Ge respons till gruppen "Mattesaker att göra":
2 stars and a wish ;)

torsdag 1 september 2011

Mattesaker att göra

Redaktion:

Ludvig

Filiph

Albin K


Frågor att svara på:

Vilka olika saker kan man göra för att lära sig matematik?

Varför gör man dessa saker tror ni?

Hur har det ändrat sig från att dina föräldrar gick i skolan?

Hur har det ändrat sig sedan dina mor- och farföräldrar gick i skolan?

På vilket sätt lär ni i gruppen er bäst? Varför är det så?

Hur lär man sig matte i andra länder just nu?

Statistik

Redaktion:

Sofia

Daniel

Joel


Frågor att svara på:

Vilka olika sorters diagram finns det?

När är de olika typerna av diagram speciellt bra att använda?

Vad är en tabell? (och en frekvenstabell)

Vilka delar innehåller den?

Leta upp tre aktuella undersökningar där man använt statistik och berätta om dem!

Mäta

Redaktion:

Oskar

Hanna

Ida

Subeeda


Frågor att svara på:

Gör en sådan här tabell:

Vad kan man mäta?

Vilka enheter kan man använda då?

Vilka hjälpmedel använder man för att mäta just detta

Längd

Mil, km, m, dm, cm, mmMed flera rader förstås!


Fyll i tabellen med allt ni kommer på!

Fundera över hur ofta man mäter dessa olika saker.

Hur mätte man förr i tiden?

Vardag, viktigt att veta (som barn)

Redaktion:

Albin J

Anton B

Annie


Frågor att svara på:

Tänk och prata tillsammans igenom en typisk vardag. När använder du matematik under den dagen?

Tänk och prata tillsammans igenom en typisk helgdag. När använder du matematik under den dagen?

Det finns många tillfällen, det gäller bara att inse vilka som innehåller matematik, fast det är så vanliga saker man gör.

Prata med mig när ni suttit en stund och inte kommer på mera, så diskuterar vi vidare tillsammans.


Viktigt att veta (som vuxen)

Redaktion:

Gustaf

Louise

Anton D


Frågor att svara på:

Tänk och prata tillsammans igenom en typisk vardag. När använder vuxna matematik under den dagen?

Tänk och prata tillsammans igenom en typisk helgdag. När använder en vuxen person matematik under den dagen?

Det finns många tillfällen, det gäller bara att inse vilka som innehåller matematik, fast det är så vanliga saker man gör. Fundera över vad era föräldrar gör som ni inte gör som gäller matematik.

Prata med mig när ni suttit en stund och inte kommer på mera, så diskuterar vi vidare tillsammans.

Räknesätt och siffror

Redaktion:

Simon

Fredrik

David

Filip G


Frågor att svara på:

Vilka är de fyra räknesätten?

Vad heter de med vardagsspråk och vad heter de med mattespråk?

Hur gör man uppställningarna i vart och ett av de fyra räknesätten. Berätta vad som är lätt att göra misstag på också...

Vad är Den ryske bondens algoritm?

Hur gjorde man multiplikationsuppställningar i Egypten för länge sedan?

Hur ser Mayaindianernas första 20 siffror ut? Hur skrev de en nolla?

Vad betyder positionssystemet?

Hur mycket skiljer det i värde på en siffra som står ett steg till höger eller vänster om en annan i vårt tiotalssystem?


Geometri

Redaktion:

Agnes

Casper

Tim

Ruth


Frågor att svara på:

Vilka geometriska figurer finns det?

Sortera dem i tvådimensionella och tredimensionella figurer!

Sortera dem sedan efter vilka som liknar varandra, under olika rubriker, till exempel fyrhörningar.

Vad betyder ordet omkrets? Hur mäter eller räknar man ut det på de figurer ni valt?

Vad är area? (Ni måste inte förklara hur man räknar ut det)

Vad är volym? (Ni måste inte förklara hur man räknar ut det)

Hur kan man mäta area på en tredimensionell figur?

Vilka vardagsord brukar man ibland använda istället för de matematiska orden, när man pratar om de geometriska figurerna?

söndag 21 augusti 2011

Vad är matematik?

Den frågan fick 6A på en av sina första mattelektioner i höst. Och här kan du se vad de svarade:

Tänka

Räkna

Matteproblem

Viktigt att veta

Volym

Addition - plus

Subtraktion - minus

Miniräknare

Multiplikation - gånger

Vinklar - räta, spetsiga och trubbiga

Division - delat

Klockan

Bråk

Former - cirklar, kvadrater och rektanglar

Siffror

Viktigt att veta i framtiden

Area

Ett skolämne

Kvadratroten

Diagram - cirklediagram, stapeldiagram

Omkrets

Matte hjälper dig att lösa problem

Lika med

Vikt

Mil, cm, km - enheter

Meter

Matteprov

Dl, cl, ml

Pengar

Procent

Geometri

Matteläxa

Längd

Tabeller

Kluringar

Mattelekar

Uppställningar

Mäta

Mattespel

Mattematerial

Orden sorterades sedan av grupperna och då bildades 7 redaktioner. Du kan se vilka det är i inläggen som följer...