torsdag 1 september 2011

Statistik

Redaktion:

Sofia

Daniel

Joel


Frågor att svara på:

Vilka olika sorters diagram finns det?

När är de olika typerna av diagram speciellt bra att använda?

Vad är en tabell? (och en frekvenstabell)

Vilka delar innehåller den?

Leta upp tre aktuella undersökningar där man använt statistik och berätta om dem!

13 kommentarer:

 1. * [[Stapeldiagram]]
  * [[Stolpdiagram]] (en variant på stapeldiagram)
  * [[Linjediagram]] (stundom ''graf'')
  * [[Punktdiagram]] (en variant på linjediagram)
  * [[Ytdiagram]] (en variant på linjediagram)
  * [[Radardiagram]] (stundom ''spindelnätsdiagram'')
  * [[Polärdiagram]]
  * [[Cirkeldiagram]]
  * [[Frekvensdiagram]]
  * [[Histogram]]
  * [[Kartogram]]
  * [[Träddiagram]]

  SvaraRadera
 2. tabell är en överskådlig uppställning av fakta i horisontella rader och i lodräta kolumner. Ofta rör det sig om att presentera fakta i form av siffror. Exempel på tabeller är multiplikationstabellen, skattetabeller och tidtabeller.

  SvaraRadera
 3. en frekvenstabell är när man använder såna där typ pinnar för att sen omvandla det till siffror

  SvaraRadera
 4. I tabeller samlar man resultat av olika slag. En tabell består av rader och kolumner. rubrikerna överst i tabellen brukar kallas tabellhuvud.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Linjediagram är bra att använda när någonting ändras över tid

  SvaraRadera
 7. Cirkel diagram är bra för man kan jämföra en bit emot det hela andra

  SvaraRadera
 8. 1. UNDERSÖKNING

  Årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB visar att andelen hälsofarliga konsumentprodukter minskar. Av de kemiska konsumentprodukter som importerades och tillverkades i början av 90-talet var drygt hälften hälsofarliga. Under slutet av 90-talet sjönk denna andel och är idag 39 procent. Konsumentkemikalier är till exempel färg, rengöringsmedel, bensin och lim

  2.UNDERSÖKNING

  Här finns statistik om pris på naturgas och el för industrikunder och hushållskunder. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår. I den tidigare statistiken beräknades priserna för en specifik mätdag, 1 januari respektive 1 juli. Övergången till halvårsvisa genomsnittspriser har skett i enlighet med EG-direktiv 90/377/EEC.

  3. UNDERSÖKNING

  Årlig redovisning av utvecklingen av antalet förlossningar och födda barn relaterat till graviditetens längd, barnets vikt, bördens karaktär, moderns rökvanor, moderns ålder mm samt redovisning av missbildningsfrekvens bland de nyfödda barnen.

  SvaraRadera
 9. Stapeldiagram om man har flera svar så e det bättre med stapeldiagram en tillexempel cirkel diagram

  SvaraRadera
 10. Bra jobbat! Hur gick det med er undersökning i Kärnhuset? Kan ni använda den i er film? Börja kläck idéer till filmen och planera den.

  SvaraRadera
 11. idag har vi filmat klart nästa gång ska vi redigera klart

  SvaraRadera
 12. idag förventas vi vara klara men vi är inte säkra men vi borde vara klara på fredag

  SvaraRadera